kbtc Article


หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ ลานพระวิษณุ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกระบี่จัดโครงการ
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดในช่อง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
และเพื่อส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และร่วมกัน
ทำความดีตามหลักธรรมศาสนา
          วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมแห่เทียนพรรษา
บริเวณเมืองกระบี่ และนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดในช่อง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 80.81 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 61.90 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 59.13 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 68.92 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 78.64 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 65.48 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 76.14 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 77.62 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 77.76 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 70.94 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 62.79 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 75.12 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 61.21 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 64.28 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 75.87 KBs
Upload : 2017-07-07 11:26:12

Size : 52.59 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 61.23 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 74.50 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 65.57 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 73.16 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 70.10 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 71.38 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 77.88 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 63.44 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 70.63 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24

Size : 62.48 KBs
Upload : 2017-07-07 11:29:24
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


kbtc
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัย


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.590218 sec.