kbtc Article


กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

                   วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ทำการเปิดพิธีไหว้ครู
ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในตอนเช้า โดยคณะครู และนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาเข้าร่วมทำพิธีบวงสรวง
พระวิษณุกรรมและพิธีครอบมือช่าง เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ลานหน้าพระวิษณุกรรมอย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้นนายพิน นิลบวร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2560 และให้เกียรติมอบ
เกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี และกิจกรรมเด่น ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่  และมีการประกวดพานดอกไม้
ธูปเทียน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560.รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 73.67 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 56.55 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 58.05 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 77.70 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 49.37 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 79.73 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 64.41 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 73.34 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 68.66 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 67.51 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 64.95 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 61.06 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 76.02 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 61.82 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 61.11 KBs
Upload : 2017-06-15 16:10:26

Size : 63.96 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 70.36 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 71.65 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 52.24 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 68.27 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 63.11 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 63.44 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 100.85 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 63.03 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 100.59 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 85.29 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 59.88 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 80.20 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 57.31 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 89.39 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 81.82 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 48.36 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 58.20 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38

Size : 59.27 KBs
Upload : 2017-06-15 16:14:38
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


kbtc
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัย


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.579744 sec.