kbtcDB Article


ข้อมูลย้อนหลังข่าวบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ลง/ออก                                         รายการ ฝ่ายและงาน..
 
 ข้อมูลย้อนหลังข่าวบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555
 
28:08:2556 วท.กระบี่ ประกาศรับโอนหรือสอบบรรจุแต่งตั้ง เจ้าพนักงานธุรการ/บัญชี
    รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่ราชการในสถาบัญ
การอาชีวศึกษา
   
[18:02:2556] 
บุคลากร
28:08:2556 กำหนดให้ครูผู้สอนส่งผลการประเมินผลการเรียน 2/2555  [09:01:2556]  ทะเบียน
05:04:2556 ประกาศ ครูผู้สอนส่งผลการประเมินการเรียน 1/2555
    ทั้ง ปวช. และปวส.
ทะเบียน
16:11:2555 ประกาศ การซื้อการจ้าง (หลักเกณฑ์การใช้พัสดุ) พัสดุ
16:11:2555 แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2554 ประกันฯ
16:11:2555 แจ้งหัวหน้าแผนกวิชาและครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
ตัวบ่งชี้ที่ 15 และ 18
ประกันฯ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 9.57 KBs
Upload : 2012-11-05 11:19:18
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


kbtcDB
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาลัย


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.042821 sec.