pb Article


ความสุข & ความทุกข์

วิเคราะห์
ความสุขเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
1. ดีใจ 1. เสียใจ
2. พอใจ 2. ไม่พอใจ
3. ได้ในสิ่งที่หวัง 3. ไม่ได้ในสิ่งที่หวัง
4. สมหวังในความรัก 4. ผิดหวังในความรัก
5. ได้ของรัก 5. เสียของรัก
6. สอบได้ 6. สอบตก
7. ได้รับคำชม 7. ถูกตำหนิ
8. ทำงานสำเร็จ 8. ทำงานไม่สำเร็จ
ฯลฯ ฯลฯ

ตามที่แสดงในตาราง ท่านพบ สิ่งที่จะทำให้สุขหรือจะทำให้ทุกข์
สิ่งเหล่านี้เกิดจากภายนอกทั้งสิ้น แต่หลายคนนำมาให้จิตของตน
เข้าอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงตามภายนอก

*** หากท่านรู้ทัน ว่าความจริงนั้น ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ มันไม่ได้คงอยู่ ***
***        มันเป็นสุขหรือทุกข์ชั่วคราว ไม่นานก็เปลี่ยน                 ***

***** เรามีสติที่รู้ทันไม่ตกเป็นทาส ของจิตที่หวั่นไหว จะพบสุขแท้ ****


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 3.22 KBs
Upload : 2011-09-22 11:54:42
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

6
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


pb
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.020511 sec.