kbtc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


  ประวัติวิทยาลัย  
  ข้อมูลผู้บริหาร 
  จำนวนบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลสารสนเทศ 
  แผนที่สถานที่ตั้ง 
  แผนปฏิบัติราชการ 2561
  เครื่องกล 
  เครื่องมือกล 
  โลหะการ 
  ก่อสร้าง 
  ไฟฟ้ากำลัง 
  อิเล็ทรอนิกส์
  การบัญชี 
  การขายและการตลาด 
  การเลขานุการ 
  ภาษาต่างประเทศ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การโรงแรม 
  การท่องเที่ยว 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  งานบัญชี งบทดลอง 
  KM : งานทะเบียน
  ห้องสมุด 
  อวท.หน่วยวิทยาลัย
     เทคนิคกระบี่
  ระบบสลิปเงินเดือน digital_new.gif 
  ระบบตรวจเช็คเงินเดือน 
  ตรวจสอบผลการเรียน 
  e-learning 
  ชมภาพข่าว KTNews 
  ผลงาน/งานวิจัย 
  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ         การอาชีวศึกษา
  วิชาคณิตศาสตร์
  วิชาการจัดเก็บเอกสาร
     - บทคัดย่อ
     - เอกสารประกอบ
 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
      - บทคัดย่อ (2560)
     - เอกสารประกอบ
     - หลักการในชีวิต
  วิชาเครือค่ายคอมพิวเตอร์
  วิชาเครื่องทำความเย็น
        - หน่วยการเรียนรู้
- ภาคผนวก
เอกสารประกอบ
  ผลงานวิจัยครู 2557
  VDO นำเสนอวิทยาลัย 
  ปฏิทินงาน 
  E-Mail@kbtc.ac.th  
  สถาบันการอาชีวศึกษา
    ภาคใต้ 2
  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   สารพัดช่างกระบี่
  การอาชีพอ่าวลึก
  การอาชีพคลองท่อม
  วิทยาลัยเกษตรและ
    เทคโนโลยีกระบี่
  ศุนย์ประเมินสมรรถนะ
    ผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ
    จังหวัดกระบี่ 
กิจกรรม

บทความที่ได้รับความนิยม
เรียนอาชีวะ..ดีอย่างไร
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-12-01 23:39:53 4269 7
ความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-09-20 22:55:34 6919 6
ความสุข & ความทุกข์
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-09-22 10:58:18 6261 6
การสร้างขวัญและแรงจูงใจ โดยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2012-02-05 06:27:13 2751 6
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-10-05 20:37:43 3587 5
ข้าวกล้องสมุนไพรมากคุณค่า
สร้างโดย : KruAris
เมื่อ : 2011-12-03 22:27:56 2889 5
เคล็ดลับสุขภาพ
สร้างโดย : KruAris
เมื่อ : 2011-12-03 14:05:56 2490 5
วีดีโอ นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-11-17 10:16:20 11324 4
วีดีโอสรุปผลงานเด่น ปีการศึกษา 2553
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-09-19 22:04:22 3286 4
เปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy Tab และ Apple iPad ในมุมมองการใช้งาน
สร้างโดย : Ubonrat60
เมื่อ : 2011-12-02 17:34:44 3028 4label12.jpg
digital_new.gif ประกาศกำหนดการภาคฤดูร้อน (กลางปี) ปีการศึกษา 2561
digital_new.gif ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
digital_new.gif ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 'เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์'
digital_new.gif ขอเชิญร่วมโครงการสิ่่งประดิษฐ์ 'จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด'
digital_new.gif ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561
digital_new.gif ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย(นวท.) ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2561)
digital_new.gif ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2561
digital_new.gif ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 'พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอาชีวศึกษา'
digital_new.gif ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อคนพิการ ประจำปี 2561 (ครั่งที่ 2)
ประกาศ เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2561 เฉพาะแผนกวิชาการท่องที่ยว
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  [15:01:2561] 
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีการ
    ศึกษา 2560
[29:12:2560]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ 1 รายการ ด้วยวิธี
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
[18:12:2560]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 1 รายการ ด้วยวิธี
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
[18:12:2560]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
[18:12:2560]
ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธี
    ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[29:11:2560]
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า 
    ครั้งที่ 10ฯ
 
[29:11:2560]
เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
    [29:11:2560]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561 (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
    /ครุภัณฑ์)
[22:11:2561]  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
    'RoboCup Asia-Pacifi 2017'
[20:11:2560]
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
    สายอาชีวศึกษา ภาคใต้
[20:11:2560]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ 'รางวัลนักคิด
    สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่' ประจำปี 2561
[20:11:2560]  
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา
     ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
[20:11:2560]
แจ้ง ครู/นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดรายชื่อประจำห้องทุกสาขางาน
    ได้จากเมนู เกี่ยกับวิทยาลัย (ชื่อนักศึกษาประจำห้อง) หน้าแรกของ
     www.kbtc.ac.th / ดาวน์โหลด kmงานทะเบียน 
[21:10:56] 
                                                                                            ข้อมูลย้อนหลัง
digital_new.gif การเปิดสอนภาคฤดูร้อน กลางปี ประจำ 2561
digital_new.gif กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
digital_new.gif 
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศ กำหนดการกู้ยื่มเงินกองทุน กยศ.
ตั้งแต่บัดนี้ -
     30 พ.ย. 2560
[13:11:2560]
 บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตรอาสา
[29:05:2560]
 ดาวน์โหลดสมุดบันทึกกิจกรรม สำหรับนักเรียนแก้กิจกรรม 
     ส่ง จนท.งานกิจกรรมฯ
 
[23:02:2560] 
คู่มือการใช้ระบบ กยศ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
คู่มือการใช้ระบบ กรอ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
ประกาศ กยศ.และกรอ. กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งรายใหม่
    และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
    ประจำปีการศึกษา 2559
 
[26:05:2559]
ประกาศ นักศึกษาที่ยังไม่เข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบกำลังคนอาชีวศึกษา 
เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2558 นักศึกษาควร
ดำเนินการเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ www.v-cop.net ก่อนจบปีการศึกษานี้
(นักศึกษาสามารถดูรายชื่อรายละเอียดในการเข้าใช้ระบบได้จากข่าวสารวิทยาลัย)ด่านบน
                                                                                              ข้อมูลย้อนหลัง
 digital_new.gif ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม PLC  (ชุดที่1 )
 digital_new.gif ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม PLC 
(ชุดที่2)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 5 บท (งานประกันคุณภาพฯ) 
    [17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ ส่งแผนฯ  ประจำปีงบประมาณ 2560
    [27:12:2559] 
                                                                                                 ข้อมูลย้อนหลัง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษา
ด้วยระบบทางไกล


คำถามคำตอบการให้บริการโอนเงินแบบ
“พร้อมเพย์- PromptPay”หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

ข่าวสาร
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-11 09:31:39 393 0 Approve
หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-07 11:22:01 385 0 Approve
การแข่งขันกีฬาสีภายใน 'นาทรายวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 23' ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-03 09:23:28 631 0 Approve
ขอต้อนรับนายวินัย หมื่นรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เมื่อ : 2017-06-22 16:02:08 415 0 ข่าวสาร Approve
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-06-15 16:03:43 376 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


สาระน่ารู้
ค้นหา 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เมื่อ : 2018-06-29 08:58:09 105 0
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
คู่มือการใช้งาน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-10-05 20:37:43 3587 5
คู่มือการใช้งานเว็บ RMS 2016
คู่มือการใช้งาน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2017-03-28 08:22:22 1352 0

ทั้งหมดคลิก ชมภาพถ่ายจากงานประชาสัมพันธ์คลิก ชมภาพถ่ายจากงานสื่อการเรียนการสอนภาพข่าว KBTC


ภาพ เทคนิคกระบี่ จัดงานปีใหม่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ภาพ อศจ.กระบี่ จัดงานเกษียณอายุบุคลากร ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ภาพงานเกษียณครูวิชิต ครูประชน ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ติชม


ประกาศ


Tongue outสมาชิกท่านใดพร้อมที่จะให้ Link web ของท่านสู่หน้าเว็บเทคนิคกระบี่ ให้ส่ง rms แจ้งไปที่ ครูเอนก จารุเกียรติกุล ครับ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายแผนงานและความ
    ร่วมมือ
  ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
    นักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
  ครูบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ 
  ครูพิเชษฐ์   สายเส็น
  ครูเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
  ครูอลิษา  เจียวก๊ก
  ครูอุบลรัตน์ มณีมัย
  ครูนิกร วรภักดิ์
  ครูเปี่ยมศิลป์ ทองทิพย์
  ครูเอนก จารุเกียรติกุล
  ครูธีรนันทน์ ไกรเลิศ


สถิติ
เยี่ยมชม
1994250  บทความล่าสุด
นางวันเพ็ญ งดงาม นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องเอกสารประกอบการสอนฯ
สร้างโดย : rs
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : md
กิจกรรมวันแม่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
งานวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 2701-2002 สาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สร้างโดย : chalermsak
การแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 16
สร้างโดย : md
วันมัคคุเทศก์ไทย ณ หอประชุม วิยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อศจ. ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
รายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : Register


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.068395 sec.