kbtc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


  ประวัติวิทยาลัย  
  ข้อมูลผู้บริหาร 
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด
  ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลสารสนเทศ 
  แผนที่สถานที่ตั้ง 
  เครื่องกล 
  เครื่องมือกล 
  โลหะการ 
  ก่อสร้าง 
  ไฟฟ้ากำลัง 
  อิเล็ทรอนิกส์
  การบัญชี 
  การขายและการตลาด 
  การเลขานุการ 
  ภาษาต่างประเทศ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การโรงแรม 
  การท่องเที่ยว 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  งานบัญชี งบทดลอง 
  KM : งานทะเบียน
  ห้องสมุด 
  อวท.หน่วยวิทยาลัย
     เทคนิคกระบี่
  ระบบตรวจเช็คเงินเดือน 
  ตรวจสอบผลการเรียน 
  e-learning 
  ชมภาพข่าว KTNews 
  ผลงาน/งานวิจัย 
  ผลงานวิจัยครู 2557
  VDO นำเสนอวิทยาลัย 
  ปฏิทินงาน 
  E-Mail@kbtc.ac.th  
  สถาบันการอาชีวศึกษา
    ภาคใต้ 2
  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   สารพัดช่างกระบี่
  การอาชีพอ่าวลึก
  การอาชีพคลองท่อม
  วิทยาลัยเกษตรและ
    เทคโนโลยีกระบี่
  ศุนย์ประเมินสมรรถนะ
    ผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ
    จังหวัดกระบี่ 
กิจกรรม

บทความที่ได้รับความนิยม
เรียนอาชีวะ..ดีอย่างไร
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-12-01 23:39:53 3989 7
ความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-09-20 22:55:34 6661 6
ความสุข & ความทุกข์
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-09-22 10:58:18 6034 6
การสร้างขวัญและแรงจูงใจ โดยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2012-02-05 06:27:13 2431 6
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-10-05 20:37:43 3267 5
ข้าวกล้องสมุนไพรมากคุณค่า
สร้างโดย : KruAris
เมื่อ : 2011-12-03 22:27:56 2694 5
เคล็ดลับสุขภาพ
สร้างโดย : KruAris
เมื่อ : 2011-12-03 14:05:56 2275 5
วีดีโอ นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-11-17 10:16:20 10667 4
วีดีโอสรุปผลงานเด่น ปีการศึกษา 2553
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-09-19 22:04:22 3099 4
เปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy Tab และ Apple iPad ในมุมมองการใช้งาน
สร้างโดย : ubonrat
เมื่อ : 2011-12-02 17:34:44 2811 4ข่าวสาร
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-07 14:26:27 225 0 Approve
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-11 09:31:39 61 0 Approve
หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-07 11:22:01 114 0 Approve
การแข่งขันกีฬาสีภายใน 'นาทรายวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 23' ปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-07-03 09:23:28 200 0 ข่าวสาร Approve
ขอต้อนรับนายวินัย หมื่นรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เมื่อ : 2017-06-22 16:02:08 123 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


สาระน่ารู้
ค้นหา 
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
คู่มือการใช้งาน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-10-05 20:37:43 3267 5
คู่มือการใช้งานเว็บ RMS 2016
คู่มือการใช้งาน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2017-03-28 08:22:22 461 0

ทั้งหมด


การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
    อนุรักษ์พลังงาน
[13:09:2560]
การขยายเวลารับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Enjoy
    Science
[12:09:2560]
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   
[06:09:2560]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และร่วมกิจกรรม ประกวด
   สิ่งประดิษฐิ์ระดับอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.- 30 ก.ย. 2560

  
[21:08:2560]
ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนกรกฎาคม 2560
[01:08:2560]
ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Enjoy 
    Science:Young Makers Conterst
[01:08:2560]
ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนมิถุนายน 2560
[04:07:2560]
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการ
    ประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10
    และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ
    ครั้งที่ 5
 
[04:07:2560]
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    การเกษตรและอาหาร
[19:06:2560]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจง
    กรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
[06:06:2560]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 'พัฒนาคุณภาพการเขียนข้อเสนอ
    การวิจัยอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562'
[06:06:2560]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการประชุมสัมนาและนำเสนอ
    ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ฯ
[06:06:2560]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย CSNP Journal 
   
[06:06:2560]
ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ การคัดเลือกข้าราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่
    ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน
    ก.ค.ศ. ฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด.
 [11:05:2559]  
แจ้ง ครู/นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดรายชื่อประจำห้องทุกสาขางาน
    ได้จากเมนู เกี่ยกับวิทยาลัย (ชื่อนักศึกษาประจำห้อง) หน้าแรกของ
     www.kbtc.ac.th / ดาวน์โหลด kmงานทะเบียน 
[21:10:56] 
                                                                                            ข้อมูลย้อนหลัง
 กำหนดการกู้ยื่มเงินกองทุน กยศ. และกรอ. ทั้งรายเก่าและ
     รายใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2560
[29:05:2560]
 บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตรอาสา
[29:05:2560]
 ดาวน์โหลดสมุดบันทึกกิจกรรม สำหรับนักเรียนแก้กิจกรรม 
     ส่ง จนท.งานกิจกรรมฯ
 
[23:02:2560] 
คู่มือการใช้ระบบ กยศ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
คู่มือการใช้ระบบ กรอ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
ประกาศ กยศ.และกรอ. กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งรายใหม่
    และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
    ประจำปีการศึกษา 2559
 
[26:05:2559]
ประกาศ นักศึกษาที่ยังไม่เข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบกำลังคนอาชีวศึกษา 
เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2558 นักศึกษาควร
ดำเนินการเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ www.v-cop.net ก่อนจบปีการศึกษานี้
(นักศึกษาสามารถดูรายชื่อรายละเอียดในการเข้าใช้ระบบได้จากข่าวสารวิทยาลัย)ด่านบน
                                                                                              ข้อมูลย้อนหลัง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 5 บท (งานประกันคุณภาพฯ) 
    [17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559
    [17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
[10:03:2560]  
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559
    [10:03:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการประเมินตนเอง SAR ระดับงาน ประจำปีการศึกษา
    2559
[17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ ส่งแผนฯ  ประจำปีงบประมาณ 2560
    [27:12:2559] 
                                                                                                 ข้อมูลย้อนหลัง

คลิก ชมภาพถ่ายจากงานประชาสัมพันธ์คลิก ชมภาพถ่ายจากงานสื่อการเรียนการสอนภาพข่าว KBTC


ภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ๕ กันยายน ๒๕๖๐ภาพโครงการ virtual classroom management 31 August 2017ภาพงานวันแม่เทคนิคกระบี่ วันที่ ๑๐ สค.๒๕๖๐ภาพพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๗ กค.๒๕๖๐ภาพแสดงความยินดีนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นแรกเทคนิคกระบี่ วันที่ ๒๗ กค.๒๕๖๐โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษา
ด้วยระบบทางไกล


คำถามคำตอบการให้บริการโอนเงินแบบ
“พร้อมเพย์- PromptPay”หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

ติชม


ประกาศ


Tongue outสมาชิกท่านใดพร้อมที่จะให้ Link web ของท่านสู่หน้าเว็บเทคนิคกระบี่ ให้ส่ง rms แจ้งไปที่ ครูเอนก /ครูประชน ครับ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายแผนงานและความ
    ร่วมมือ
  ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
    นักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
  ครูประชน  บุญสุข
  ครูบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ 
  ครูพิเชษฐ์   สายเส็น
  ครูเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
  ครูอลิษา  เจียวก๊ก
  ครูอุบลรัตน์ มณีมัย
  ครูนิกร วรภักดิ์
  ครูเปี่ยมศิลป์ ทองทิพย์
  ครูเอนก จารุเกียรติกุล


สถิติ
เยี่ยมชม
1797242  บทความล่าสุด
วีดีโอมุมสูง เปิดโลกอาชีวศึกษา สู้ความเป็นเลิศก้าวสู้ Thailand 4.0 14/09/2560
สร้างโดย : md
เปิดโลกอาชีวศึกษา สู้ความเป็นเลิศก้าวสู้ Thailand 4.0 14/09/2560
สร้างโดย : md
โตรงการพัตนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและโครงการประกวดแผนธุรกิจ
สร้างโดย : md
โครงการการดำเนินการขับเคลื่อนตามพระราชกระแส เพื่อปลูกฝังค่านิยมคนดีควบคู่คุณธรรม
สร้างโดย : md
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : kbtc
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน 05/09/2560
สร้างโดย : md
ภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ๕ กันยายน ๒๕๖๐
สร้างโดย : kt
พิธีลงนามความร่วมมือ-เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา
สร้างโดย : md
ภาพโครงการ virtual classroom management 31 August 2017
สร้างโดย : kt
ภาพการประกวดมิส รีไซเคิล 24/08/2560
สร้างโดย : md


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.236446 sec.