1.png
  ประวัติวิทยาลัย  
  ข้อมูลผู้บริหาร 
  จำนวนบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  แผนที่สถานที่ตั้ง 
  แผนปฏิบัติราชการ 2563

2.png
  ข้อมูลสถานศึกษา
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
  ข้อมูลหลักสูตร
  ข้อมูลงบประมาณ
  ข้อมูลคุรุภัณฑ์
  ข้อมูลอาคารสถานที่
  ข้อมูลตลาดแรงงาน
  ข้อมูลจังหวัดกระบี่

3.png
  เครื่องกล 
  เครื่องมือกล 
  โลหะการ 
  ก่อสร้าง 
  ไฟฟ้ากำลัง 
  อิเล็ทรอนิกส์
  การบัญชี 
  การขายและการตลาด 
  การเลขานุการ 
  ภาษาต่างประเทศ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การโรงแรม 
  การท่องเที่ยว 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.png
  งานบัญชี งบทดลอง 
  KM : งานทะเบียน
  งานประกันคุณภาพ
  ห้องสมุด 
  อวท.หน่วยวิทยาลัย
     เทคนิคกระบี่
งานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา

5.png
  ระบบสลิปเงินเดือน digital_new.gif   
  ระบบจองห้องประชุม digital_new.gif 
  ตรวจสอบผลการเรียน 
  e-learning 
  ชมภาพข่าว KTNews 
  ผลงาน/งานวิจัย 
  VDO นำเสนอวิทยาลัย 
  ปฏิทินงาน 
  E-Mail@kbtc.ac.th  
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 แผ่นพับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ข่าวการประกวด/นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


6.png
index_logo.png

7.png
  สถาบันการอาชีวศึกษา
    ภาคใต้ 2
  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   สารพัดช่างกระบี่
  การอาชีพอ่าวลึก
  การอาชีพคลองท่อม
  วิทยาลัยเกษตรและ
    เทคโนโลยีกระบี่
  ศุนย์ประเมินสมรรถนะ
    ผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ
    จังหวัดกระบี่ 

กิจกรรม

บทความที่ได้รับความนิยม

เรียนอาชีวะ..ดีอย่างไร
สร้างโดย : kbtc
9 ปี ที่ผ่านมา 5095 7
ความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน
สร้างโดย : pb
9 ปี ที่ผ่านมา 7724 6
ความสุข & ความทุกข์
สร้างโดย : pb
9 ปี ที่ผ่านมา 6898 6
การสร้างขวัญและแรงจูงใจ โดยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
สร้างโดย : pb
9 ปี ที่ผ่านมา 3603 6
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
สร้างโดย : pb
9 ปี ที่ผ่านมา 4422 5
ข้าวกล้องสมุนไพรมากคุณค่า
สร้างโดย : KruAris
9 ปี ที่ผ่านมา 3769 5
เคล็ดลับสุขภาพ
สร้างโดย : KruAris
9 ปี ที่ผ่านมา 3374 5
วีดีโอ นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : kbtc
9 ปี ที่ผ่านมา 13088 4
วีดีโอสรุปผลงานเด่น ปีการศึกษา 2553
สร้างโดย : kbtc
9 ปี ที่ผ่านมา 3945 4
เปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy Tab และ Apple iPad ในมุมมองการใช้งาน
สร้างโดย : Ubonrat60
9 ปี ที่ผ่านมา 3779 4

 digital_new.gif กำหนดการประกาศผลการเรียน, สอบแก้ตัว ๐, มส. ของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓
digital_new.gif ประกาศกำหนดการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
digital_new.gif ประกาศประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2563
digital_new.gif ประกาศเลื่อนการจัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
digital_new.gif  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตระบบเกียร์อัตโนมัติเเบบควบคุมการทำงานผ่านสื่อการเรียนการสอนอินเตอร์เเอคทีฟ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
digital_new.gif  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโปรเเกรมจำลองซีเอ็นซีเเละเครื่องจักรอุตสาหกรรมไทยเเลนด์ ๔.๐ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
digital_new.gif รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ (โควิค 19)
digital_new.gif  ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดสาธิตระบบเกียร์อัตโนมัติแบบควบคุมการทำงานผ่านสื่อการเรียนการสอนอินเตอร์แอคทีฟ จำนวน 1 ชุด
digital_new.gif ประกาศผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

11.png
pic_kbtc.png

สถิติเยี่ยมชม

2291834

บทความล่าสุด

โครงการ “สุดยอดนักค้นคว้าออนไลน์”
สร้างโดย : kbtc
การประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​ 2563​ ของสมาพันธ์​มัคคุเทศก์​อาชีพ​แห่ง​ประเทศไทย
สร้างโดย : kbtc
พิธีเนื่องใน วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สร้างโดย : kbtc
​โครงการ​อบรม​เชิงปฏิบัติการ​การพัฒนา​ทักษะ​ภาษา​จีนเพื่อ​การสื่อสาร​
สร้างโดย : kbtc
กิจกรรม Open House 2563
สร้างโดย : kbtc
ธุรกิจ ศุนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : kbtc
การรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา โควตา (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2563
สร้างโดย : kbtc
เด็กเก่งกระบี่
สร้างโดย : kbtc
นิเทศและติดตามดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการโรงแรม
สร้างโดย : kbtc
กิจกรรม​พัฒนา​ทักษะ​การนำเสนอ​ผลงาน​ทางวิชา​การ​-กิ่งจันวิชา​การ​ ครั้ง​ที่​ 6​ ปี​การศึกษา​ 2562​ KPAOS OPEN​ HOUSE​ 2020
สร้างโดย : kbtc