kbtc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


  ประวัติวิทยาลัย  
  ข้อมูลผู้บริหาร 
  ข้อมูลบุคลากรกราฟ
  ข้อมูลบุคลากรภาพ
  ข้อมูลนักเรียนกราฟ
  ข้อมูลสารสนเทศ 
  แผนที่สถานที่ตั้ง 
  เครื่องกล 
  เครื่องมือกล 
  โลหะการ 
  ก่อสร้าง 
  ไฟฟ้ากำลัง 
  อิเล็ทรอนิกส์
  การบัญชี 
  การขายและการตลาด 
  การเลขานุการ 
  ภาษาต่างประเทศ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การโรงแรม 
  การท่องเที่ยว 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  งานบัญชี งบทดลอง 
  KM : งานทะเบียน
  ห้องสมุด 
  อวท.หน่วยวิทยาลัย
     เทคนิคกระบี่
  ระบบสลิปเงินเดือน digital_new.gif 
  ระบบตรวจเช็คเงินเดือน 
  ตรวจสอบผลการเรียน 
  e-learning 
  ชมภาพข่าว KTNews 
  ผลงาน/งานวิจัย 
  ผลงานวิจัยครู 2557
  VDO นำเสนอวิทยาลัย 
  ปฏิทินงาน 
  E-Mail@kbtc.ac.th  
  สถาบันการอาชีวศึกษา
    ภาคใต้ 2
  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   สารพัดช่างกระบี่
  การอาชีพอ่าวลึก
  การอาชีพคลองท่อม
  วิทยาลัยเกษตรและ
    เทคโนโลยีกระบี่
  ศุนย์ประเมินสมรรถนะ
    ผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ
    จังหวัดกระบี่ 
กิจกรรม

บทความที่ได้รับความนิยม
เรียนอาชีวะ..ดีอย่างไร
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-12-01 23:39:53 4143 7
ความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-09-20 22:55:34 6788 6
ความสุข & ความทุกข์
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-09-22 10:58:18 6150 6
การสร้างขวัญและแรงจูงใจ โดยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2012-02-05 06:27:13 2587 6
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-10-05 20:37:43 3456 5
ข้าวกล้องสมุนไพรมากคุณค่า
สร้างโดย : KruAris
เมื่อ : 2011-12-03 22:27:56 2788 5
เคล็ดลับสุขภาพ
สร้างโดย : KruAris
เมื่อ : 2011-12-03 14:05:56 2378 5
วีดีโอ นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-11-17 10:16:20 10994 4
วีดีโอสรุปผลงานเด่น ปีการศึกษา 2553
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-09-19 22:04:22 3191 4
เปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy Tab และ Apple iPad ในมุมมองการใช้งาน
สร้างโดย : Ubonrat60
เมื่อ : 2011-12-02 17:34:44 2910 4sp.jpg

 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่2)
 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ ระดับป.ตรี  ประจำปีการศึกษา 2561digital_new.gif ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
digital_new.gif ดาวน์โหลดใบสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป
digital_new.gif  ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2561 เฉพาะแผนกวิชาการท่องที่ยว
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  [15:01:2561] 
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีการ
    ศึกษา 2560
[29:12:2560]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานฯ
    ประจำปีการศึกษา 2560
[21:12:2560]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ 1 รายการ ด้วยวิธี
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ
[18:12:2560]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 1 รายการ ด้วยวิธี
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
[18:12:2560]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
[18:12:2560]
ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธี
    ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[29:11:2560]
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า 
    ครั้งที่ 10ฯ
 
[29:11:2560]
เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
    [29:11:2560]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561 (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
    /ครุภัณฑ์)
[22:11:2561]  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
    'RoboCup Asia-Pacifi 2017'
[20:11:2560]
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
    สายอาชีวศึกษา ภาคใต้
[20:11:2560]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ 'รางวัลนักคิด
    สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่' ประจำปี 2561
[20:11:2560]  
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา
     ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
[20:11:2560]
แจ้ง ครู/นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดรายชื่อประจำห้องทุกสาขางาน
    ได้จากเมนู เกี่ยกับวิทยาลัย (ชื่อนักศึกษาประจำห้อง) หน้าแรกของ
     www.kbtc.ac.th / ดาวน์โหลด kmงานทะเบียน 
[21:10:56] 
                                                                                            ข้อมูลย้อนหลัง
digital_new.gif ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศ กำหนดการกู้ยื่มเงินกองทุน กยศ.
ตั้งแต่บัดนี้ -
     30 พ.ย. 2560
[13:11:2560]
 บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตรอาสา
[29:05:2560]
 ดาวน์โหลดสมุดบันทึกกิจกรรม สำหรับนักเรียนแก้กิจกรรม 
     ส่ง จนท.งานกิจกรรมฯ
 
[23:02:2560] 
คู่มือการใช้ระบบ กยศ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
คู่มือการใช้ระบบ กรอ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
ประกาศ กยศ.และกรอ. กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งรายใหม่
    และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
    ประจำปีการศึกษา 2559
 
[26:05:2559]
ประกาศ นักศึกษาที่ยังไม่เข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบกำลังคนอาชีวศึกษา 
เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2558 นักศึกษาควร
ดำเนินการเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ www.v-cop.net ก่อนจบปีการศึกษานี้
(นักศึกษาสามารถดูรายชื่อรายละเอียดในการเข้าใช้ระบบได้จากข่าวสารวิทยาลัย)ด่านบน
                                                                                              ข้อมูลย้อนหลัง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 5 บท (งานประกันคุณภาพฯ) 
    [17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ ส่งแผนฯ  ประจำปีงบประมาณ 2560
    [27:12:2559] 
                                                                                                 ข้อมูลย้อนหลัง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษา
ด้วยระบบทางไกล


คำถามคำตอบการให้บริการโอนเงินแบบ
“พร้อมเพย์- PromptPay”หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

ข่าวสาร
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-11 09:31:39 253 0 Approve
หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-07 11:22:01 282 0 Approve
การแข่งขันกีฬาสีภายใน 'นาทรายวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 23' ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-03 09:23:28 489 0 Approve
ขอต้อนรับนายวินัย หมื่นรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เมื่อ : 2017-06-22 16:02:08 294 0 ข่าวสาร Approve
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-06-15 16:03:43 262 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


สาระน่ารู้
ค้นหา 
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
คู่มือการใช้งาน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-10-05 20:37:43 3456 5
คู่มือการใช้งานเว็บ RMS 2016
คู่มือการใช้งาน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2017-03-28 08:22:22 1143 0

ทั้งหมดคลิก ชมภาพถ่ายจากงานประชาสัมพันธ์คลิก ชมภาพถ่ายจากงานสื่อการเรียนการสอนภาพข่าว KBTC


ภาพ เทคนิคกระบี่ จัดงานปีใหม่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ภาพ อศจ.กระบี่ จัดงานเกษียณอายุบุคลากร ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ภาพงานเกษียณครูวิชิต ครูประชน ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ติชม


ประกาศ


Tongue outสมาชิกท่านใดพร้อมที่จะให้ Link web ของท่านสู่หน้าเว็บเทคนิคกระบี่ ให้ส่ง rms แจ้งไปที่ ครูเอนก จารุเกียรติกุล ครับ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายแผนงานและความ
    ร่วมมือ
  ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
    นักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
  ครูบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ 
  ครูพิเชษฐ์   สายเส็น
  ครูเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
  ครูอลิษา  เจียวก๊ก
  ครูอุบลรัตน์ มณีมัย
  ครูนิกร วรภักดิ์
  ครูเปี่ยมศิลป์ ทองทิพย์
  ครูเอนก จารุเกียรติกุล
  ครูธีรนันทน์ ไกรเลิศ


สถิติ
เยี่ยมชม
1940847  บทความล่าสุด
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : md
กิจกรรม KBTC Walking Street
สร้างโดย : md
งาน open house ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561
สร้างโดย : md
ภาพ เทคนิคกระบี่ จัดงานปีใหม่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
สร้างโดย : kt
พิธีเปิด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : md
รายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : Register
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาค
สร้างโดย : md
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
สร้างโดย : md
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษาพื้นฐาน
สร้างโดย : md


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.020788 sec.