rs หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

** ขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยียมชม เราย้ายข้อมูลมาจากเว็บเดิม สถิติเริ่มใหม่ครับ **กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด
วิธีการใช้ User Banner
สังคม : สอบถาม&ตอบข้อสงสัยในการใช้งาน WebKM
ต้องการตั้งสังคมใหม่ต้องทำอย่างไร
สังคม : สอบถาม&ตอบข้อสงสัยในการใช้งาน WebKM
พื้นที่ของบทความและข่าวสาร
สังคม : สอบถาม&ตอบข้อสงสัยในการใช้งาน WebKM
อยากให้มีการอบรมการเขียน web km ภาค 2 มีประโยชน์ และได้ความรู้ สามารถปฏิบัติได้จริง วิทยากรเก่ง ถ่ายทอดได้ดีคะ
สังคม : สอบถาม&ตอบข้อสงสัยในการใช้งาน WebKM
ต้องการใส่ภาพในข่าว rss คะ จะทำอย่างไร
สังคม : สอบถาม&ตอบข้อสงสัยในการใช้งาน WebKM
ทำเมนูลิงค์จากภาพไม่ได้
สังคม : สอบถาม&ตอบข้อสงสัยในการใช้งาน WebKM
เราอยากให้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่พัฒนาไปในด้านใดบ้าง
สังคม : วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ต้องการให้มีการติชม เว็บ
สังคม : สอบถาม&ตอบข้อสงสัยในการใช้งาน WebKM


ข่าวสาร
แผนกเครื่องกลคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2012
ข่าวสาร
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2012-11-01 13:33:14 1357 0
รางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ
ข่าวสาร
สร้างโดย : PIEAMSIN
เมื่อ : 2012-10-17 15:04:58 1251 0
รางวัลระดับชาติ จากองคมนตรี
ข่าวสาร
สร้างโดย : PIEAMSIN
เมื่อ : 2012-09-05 11:10:39 1059 0
เทคนิคกระบี่คว้ารางวัลเหรียญทองหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2555 จากคุรุสภา
สร้างโดย : chalermsak
เมื่อ : 2012-09-18 21:24:46 1557 1 ข่าวสาร
ผลงาน'เครื่องตัดก้นหอย' คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศ 17-19 ส.ค. 2555
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2012-09-03 15:24:08 4259 0 ข่าวสาร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ 'อุปกรณ์ช่วยเติมและเช็คระดับน้ำกลั่น' คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2012-05-15 17:43:31 2077 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ-ผลงาน-งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์
ค้นหา 
นางเสาวลักษณ์ ผกามาศ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องเอกสารประกอบการสอนฯ
ผลงาน
เมื่อ : 2017-11-01 15:23:25 114 0
การบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
งานวิจัย
เมื่อ : 2015-09-25 14:07:21 440 0
ดร.กิติพงษ์ เทพจิตรา นำเสนอผลงานบทความวิชาการ ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 2015
ผลงาน
เมื่อ : 2015-08-04 08:46:36 617 0
Article year 2014 (บทความวิชาการ)
เมื่อ : 2014-05-26 13:55:05 4034 0 ผลงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาตนเองกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
เมื่อ : 2013-02-20 15:49:49 1075 1 งานวิจัย
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เมื่อ : 2010-11-18 14:40:11 933 0 งานวิจัย
การจัดการความรู้ภายในกรมราชทัณฑ์:กรณีศึกษาเฉพาะส่วนกลาง
เมื่อ : 2008-11-18 14:27:21 970 0 งานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีแคดแคม
เมื่อ : 2012-11-17 17:13:51 2878 0 ผลงาน
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (รหัส 2100-1005) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เมื่อ : 2012-10-26 10:27:14 1244 0 ผลงาน
เอกสารประกอบ การสอน วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2000-1423) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เมื่อ : 2012-09-19 15:41:22 3379 1 ผลงาน
พัฒนาการของวัฒนธรรมการอยู่อาศัยกับการประกอบอาชีพ
เมื่อ : 2011-09-19 15:35:20 1030 0 บทความ
ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ที่จะทำให้เกิดกับผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน (3D) ในวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เมื่อ : 2011-09-19 15:07:27 1044 0 งานวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อการจัดสภาพแวดล้อมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เมื่อ : 2011-09-19 15:05:05 910 0 งานวิจัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชางานเชื่อมโลหะ 1
เมื่อ : 2012-09-19 14:41:34 1718 0 ผลงาน
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เมื่อ : 2010-08-19 14:36:04 1027 0 งานวิจัย
ดุษฎีนิพนธ์ ของ ดร.กิติพงษ์ เทพจิตราพัฒนาการของวัฒนธรรมการอยู่อาศัยกับการประกอบอาชีพ
เมื่อ : 2012-09-19 14:58:24 1540 0 งานวิจัย
ความสอดคล้องระหว่างผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองกับการ รับรู้ของผู้บริหารและครูในวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เมื่อ : 2010-07-19 14:31:42 783 0 งานวิจัย
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
เมื่อ : 2010-07-19 14:27:01 935 0 ผลงาน
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงทดแทน กรณีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กใช้น้ำมันปาล์มดิบ
เมื่อ : 2009-09-19 14:17:26 1217 0 ผลงาน

ทั้งหมด


ประกาศ


Tongue outสมาชิกท่านใดพร้อมที่จะให้ Link web ของท่านสู่หน้าเว็บเทคนิคกระบี่ ให้ส่ง rms แจ้งไปที่ ครูเอนก จารุเกียรติกุล ครับ


บทความล่าสุด
วันมัคคุเทศก์ไทย ณ หอประชุม วิยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อศจ. ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : md
รายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : Register
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : md
กิจกรรม KBTC Walking Street
สร้างโดย : md
งาน open house ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561
สร้างโดย : md
ภาพ เทคนิคกระบี่ จัดงานปีใหม่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
สร้างโดย : kt
พิธีเปิด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : md

สถิติ
เยี่ยมชม
167354  
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.746323 sec.