pb หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ประชน บุญสุข : ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

       Kbtc  Service


บทความล่าสุด
งานเกษียณอายุราชการ อาจารย์วิชิต สุวรรณชล และอาจารย์ประชน บุญสุข
สร้างโดย : md
วีดีโอมุมสูง เปิดโลกอาชีวศึกษา สู้ความเป็นเลิศก้าวสู้ Thailand 4.0 14/09/2560
สร้างโดย : md
เปิดโลกอาชีวศึกษา สู้ความเป็นเลิศก้าวสู้ Thailand 4.0 14/09/2560
สร้างโดย : md
โตรงการพัตนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและโครงการประกวดแผนธุรกิจ
สร้างโดย : md
โครงการการดำเนินการขับเคลื่อนตามพระราชกระแส เพื่อปลูกฝังค่านิยมคนดีควบคู่คุณธรรม
สร้างโดย : md
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : kbtc
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน 05/09/2560
สร้างโดย : md
ภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ๕ กันยายน ๒๕๖๐
สร้างโดย : kt
พิธีลงนามความร่วมมือ-เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา
สร้างโดย : md
ภาพโครงการ virtual classroom management 31 August 2017
สร้างโดย : kt

VDO อาหารจิต
หลัก 5 ข้อ สำหรับ ความรัก
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-10-27 16:37:59 687 0 Approve
ยากเพราะคิด สัมฤทธิ์เพราะทำ - ท่าน ว.วชิรเมธี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-10-19 03:27:15 684 0 Approve
เคล็ดลับของความสุข - ท่าน ว.วชิรเมธี
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-10-19 03:18:26 702 0 Approve
ทุกข์และดับทุกข์ -ท่าน ว.วชิรเมธี
เมื่อ : 2013-10-18 20:54:42 629 0 ข่าวสาร Approve
ธรรมะดับร้อน - ท่าน ว. วชิรเมธี
เมื่อ : 2013-10-18 20:16:02 594 0 ข่าวสาร Approve
มองแต่แง่ดีเถิด
เมื่อ : 2012-10-24 10:05:14 834 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
VDO มดน้อย
บทความ
เมื่อ : 2017-06-24 12:48:04 54 0
คู่มือการใช้งานเว็บ RMS 2016
คู่มือการใช้งาน
เมื่อ : 2017-03-28 08:22:22 466 0
น่าเสียดาย ข้อคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี
อาหารจิต
เมื่อ : 2013-11-14 00:01:09 714 0
'กายหายไข้ ใจหายทุกข์' พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต )
เมื่อ : 2012-04-30 15:01:33 1228 0 อาหารจิต
'การดำเนินชีวิต' ท่าน ว.วชิรเมธี
เมื่อ : 2012-03-28 16:11:15 1650 0 อาหารจิต
10 ประเด็นที่ทำให้คนไทยล้าหลัง…ในมุมมองของ วิกรม กรมดิษฐ์
เมื่อ : 2012-02-22 22:50:35 1523 3 บทความ
การสร้างขวัญและแรงจูงใจ โดยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
เมื่อ : 2012-02-05 06:27:13 2436 6 บทความ
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
เมื่อ : 2011-10-05 20:37:43 3271 5 คู่มือการใช้งาน

ทั้งหมด


ภาพล่าสุด
ภาพงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ อาชีวศึกษากระบี่

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load ภาพงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ อาชีวศึกษากระบี่ (เปิดด้วย IE)
ภาพแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ๑๒ มค.๕๕

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load ภาพแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ๑๒ มค.๕๕ (เปิดด้วย IE)
ภาพกระบี่วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ๑๒ มค.๕๕

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load ภาพกระบี่วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ๑๒ มค.๕๕ (เปิดด้วย IE)
มอบเกียรติบัติแข่งขันทักษะระดับภาค เป็นตัวแทนระดับประเทศ

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load ภาพมอบเกียรติบัติแข่งขันทักษะระดับภาค เป็นตัวแทนระดับประเทศ(เปิดด้วย IE)
งานกาชาดจังหวัดกระบี่ : ๓๐ ธค.๕๔-๙ มค.๕๕

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load ภาพงานกาชาดจังหวัดกระบี่ : ๓๐ ธค.๕๔-๙ มค.๕๕(เปิดด้วย IE)
ภาพงาน ชาวเทคนิค ทำบุญส่งท้ายปี ๒๕๕๔ : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load ภาพชาวเทคนิค ทำบุญส่งท้ายปี ๒๕๕๔ : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เปิดด้วย IE)
ภาพงานแข่งขันทักษะระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ๒๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load งานแข่งขันทักษะระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ๒๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เปิดด้วย IE)
ยามเย็น เทคนิคกระบี่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load ภาพยามเย็น เทคนิคกระบี่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เปิดด้วย IE)
ชาวเทคนิค สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๕ : ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

Load ภาพงาน ชาวเทคนิค สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๕ : ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เปิดด้วย IE)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง

ดูภาพเป็นสไลด์
Load ภาพที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เปิดด้วย IE)
อศจ.กระบี่ จัดแข่งทักษะ

ดูภาพเป็นสไลด์
Load ภาพการแข่งขัน วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เปิดด้วย IE)
อศจ.กระบี่ จัดแข่งทักษะ
แข่งขันการสร้างเว็บเพจ แข่งขันการสร้าง อนิเมชั่น

ดูภาพเป็นสไลด์
Load ภาพการแข่งขัน วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เปิดด้วย IE)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แข่งขันการสร้างเว็บเพจ
ดูภาพเป็นสไลด์
Load ภาพการแข่งขันเว็บเพจ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เปิดด้วย IE)
ภาพงานวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ดูภาพเป็นสไลด์
Load ภาพงานวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เปิดด้วย IE)
ภาพอบรมการสร้างเว็บด้วย KM ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ชมภาพงานเป็นสไลด์
'>Load ภาพอบรมการสร้างเว็บด้วย KM (เปิดด้วย IE)
ภาพอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขนมไทย

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load ภาพอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขนมไทย (เปิดด้วย IE)
ภาพอบรมการสร้างเว็บด้วย KM ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

ชมภาพงานเป็นสไลด์
Load ภาพอบรมการสร้างเว็บด้วย KM (เปิดด้วย IE)
มุทิตาจิต และแสดงความยินดี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ดูภาพเป็นสไลด์
Load ภาพมุทิตาจิต และแสดงความยินดี (เปิดด้วย IE)
อบรมครูพิเศษ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

ดูภาพเป็นสไลด์
Load ภาพอบรมครูพิเศษ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว (เปิดด้วย IE)

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
อบรมกลยุทธ์การสอน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2011-04-24 22:20:28 747
อบรมPhotoshop-Photoscape
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2011-04-24 19:48:58 744
มาเลเซียดูงานเทคนิคกระบี่
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2011-04-24 16:27:32 836

ทั้งหมด


กิจกรรม

ชมภาพถ่าย
• เที่ยวเกาหลี
• เที่ยวมาเลเซีย
• พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา
• ดอกไม้
• สวนเสือศรีราชา
• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
• พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ม.บูรพา
• วัดพะโคะ สงขลา
• เรือพระ สงขลา
• วัดขวด สงขลา

สถิติ
เยี่ยมชม
174308  



ติชม

ขอบคุณคะสำหรับบทความดีๆ ครูแมว



ตั้งโดย : Electronic
2012-03-03 11:00:55
pb เว็บ 2 ภาษา ชมได้โดยคลิกที่ธงครับ

ตั้งโดย : kt
2011-12-25 17:27:27

สงสารมดน้อยจัง ยังตกงานอยู่ไหม จะขอตัวมาทำงานครับ



ตั้งโดย : chalermsak
2011-12-08 13:19:43

มีสาระมากค๊ะ



ตั้งโดย : chutima
2011-12-05 14:53:03


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.257898 sec.