kbtc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


  ประวัติวิทยาลัย  
  ข้อมูลผู้บริหาร 
  ข้อมูลบุคลากรกราฟ
  ข้อมูลบุคลากรภาพ
  ข้อมูลนักเรียนกราฟ
  ข้อมูลสารสนเทศ 
  แผนที่สถานที่ตั้ง 
  เครื่องกล 
  เครื่องมือกล 
  โลหะการ 
  ก่อสร้าง 
  ไฟฟ้ากำลัง 
  อิเล็ทรอนิกส์
  การบัญชี 
  การขายและการตลาด 
  การเลขานุการ 
  ภาษาต่างประเทศ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การโรงแรม 
  การท่องเที่ยว 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  งานบัญชี งบทดลอง 
  KM : งานทะเบียน
  ห้องสมุด 
  อวท.หน่วยวิทยาลัย
     เทคนิคกระบี่
  ระบบตรวจเช็คเงินเดือน 
  ตรวจสอบผลการเรียน 
  e-learning 
  ชมภาพข่าว KTNews 
  ผลงาน/งานวิจัย 
  ผลงานวิจัยครู 2557
  VDO นำเสนอวิทยาลัย 
  ปฏิทินงาน 
  E-Mail@kbtc.ac.th  
  สถาบันการอาชีวศึกษา
    ภาคใต้ 2
  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   สารพัดช่างกระบี่
  การอาชีพอ่าวลึก
  การอาชีพคลองท่อม
  วิทยาลัยเกษตรและ
    เทคโนโลยีกระบี่
  ศุนย์ประเมินสมรรถนะ
    ผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ
    จังหวัดกระบี่ 
กิจกรรม

บทความที่ได้รับความนิยม
เรียนอาชีวะ..ดีอย่างไร
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-12-01 23:39:53 4051 7
ความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-09-20 22:55:34 6710 6
ความสุข & ความทุกข์
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-09-22 10:58:18 6081 6
การสร้างขวัญและแรงจูงใจ โดยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2012-02-05 06:27:13 2487 6
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-10-05 20:37:43 3360 5
ข้าวกล้องสมุนไพรมากคุณค่า
สร้างโดย : KruAris
เมื่อ : 2011-12-03 22:27:56 2734 5
เคล็ดลับสุขภาพ
สร้างโดย : KruAris
เมื่อ : 2011-12-03 14:05:56 2319 5
วีดีโอ นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-11-17 10:16:20 10748 4
วีดีโอสรุปผลงานเด่น ปีการศึกษา 2553
สร้างโดย : kbtc
เมื่อ : 2011-09-19 22:04:22 3135 4
เปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy Tab และ Apple iPad ในมุมมองการใช้งาน
สร้างโดย : ubonrat
เมื่อ : 2011-12-02 17:34:44 2850 4
ข่าวสาร
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-11 09:31:39 125 0 Approve
หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-07 11:22:01 170 0 Approve
การแข่งขันกีฬาสีภายใน 'นาทรายวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 23' ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-03 09:23:28 310 0 Approve
ขอต้อนรับนายวินัย หมื่นรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เมื่อ : 2017-06-22 16:02:08 192 0 ข่าวสาร Approve
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-06-15 16:03:43 200 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


สาระน่ารู้
ค้นหา 
คู่มือการใช้งานเว็บ KM
คู่มือการใช้งาน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2011-10-05 20:37:43 3360 5
คู่มือการใช้งานเว็บ RMS 2016
คู่มือการใช้งาน
สร้างโดย : pb
เมื่อ : 2017-03-28 08:22:22 883 0

ทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
    'RoboCup Asia-Pacifi 2017'
[20:11:2560]
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
    สายอาชีวศึกษา ภาคใต้
[20:11:2560]
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ 'รางวัลนักคิด
    สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่' ประจำปี 2561
[20:11:2560]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม 'การประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
    และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย' ในงานศรีวิชัยแฟร์
    ประจำปี 2561
[20:11:2561]
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา
     ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
[20:11:2560]
ประชาสัมพันธ์งาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2561 
    [09:11:2560]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการ
    สรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ
    งานวิทยาศาตร์
[26:09:2560]
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
    ครั้งที่ 2
[19:09:2560]
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
    อนุรักษ์พลังงาน
[13:09:2560]
การขยายเวลารับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Enjoy
    Science
[12:09:2560]
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
    [06:09:2560]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และร่วมกิจกรรม ประกวด
   สิ่งประดิษฐิ์ระดับอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.- 30 ก.ย. 2560

   [21:08:2560]
ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [01:08:2560]
ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Enjoy 
    Science:Young Makers Conterst
[01:08:2560]
แจ้ง ครู/นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดรายชื่อประจำห้องทุกสาขางาน
    ได้จากเมนู เกี่ยกับวิทยาลัย (ชื่อนักศึกษาประจำห้อง) หน้าแรกของ
     www.kbtc.ac.th / ดาวน์โหลด kmงานทะเบียน 
[21:10:56] 
                                                                                            ข้อมูลย้อนหลัง
 ประกาศ กำหนดการกู้ยื่มเงินกองทุน กยศ. ตั้งแต่บัดนี้ -
     30 พ.ย. 2560
[13:11:2560]
 บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตรอาสา
[29:05:2560]
 ดาวน์โหลดสมุดบันทึกกิจกรรม สำหรับนักเรียนแก้กิจกรรม 
     ส่ง จนท.งานกิจกรรมฯ
 
[23:02:2560] 
คู่มือการใช้ระบบ กยศ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
คู่มือการใช้ระบบ กรอ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
ประกาศ กยศ.และกรอ. กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งรายใหม่
    และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
    ประจำปีการศึกษา 2559
 
[26:05:2559]
ประกาศ นักศึกษาที่ยังไม่เข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบกำลังคนอาชีวศึกษา 
เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2558 นักศึกษาควร
ดำเนินการเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ www.v-cop.net ก่อนจบปีการศึกษานี้
(นักศึกษาสามารถดูรายชื่อรายละเอียดในการเข้าใช้ระบบได้จากข่าวสารวิทยาลัย)ด่านบน
                                                                                              ข้อมูลย้อนหลัง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 5 บท (งานประกันคุณภาพฯ) 
    [17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559
    [17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
[10:03:2560]  
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559
    [10:03:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการประเมินตนเอง SAR ระดับงาน ประจำปีการศึกษา
    2559
[17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ ส่งแผนฯ  ประจำปีงบประมาณ 2560
    [27:12:2559] 
                                                                                                 ข้อมูลย้อนหลัง

คลิก ชมภาพถ่ายจากงานประชาสัมพันธ์คลิก ชมภาพถ่ายจากงานสื่อการเรียนการสอนภาพข่าว KBTC


ภาพ อศจ.กระบี่ จัดงานเกษียณอายุบุคลากร ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ภาพงานเกษียณครูวิชิต ครูประชน ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ๕ กันยายน ๒๕๖๐โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษา
ด้วยระบบทางไกล


คำถามคำตอบการให้บริการโอนเงินแบบ
“พร้อมเพย์- PromptPay”หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

ติชม


ประกาศ


Tongue outสมาชิกท่านใดพร้อมที่จะให้ Link web ของท่านสู่หน้าเว็บเทคนิคกระบี่ ให้ส่ง rms แจ้งไปที่ ครูเอนก จารุเกียรติกุล ครับ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายแผนงานและความ
    ร่วมมือ
  ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
    นักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
  ครูบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ 
  ครูพิเชษฐ์   สายเส็น
  ครูเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
  ครูอลิษา  เจียวก๊ก
  ครูอุบลรัตน์ มณีมัย
  ครูนิกร วรภักดิ์
  ครูเปี่ยมศิลป์ ทองทิพย์
  ครูเอนก จารุเกียรติกุล
  ครูธีรนันทน์ ไกรเลิศ


สถิติ
เยี่ยมชม
1848828  บทความล่าสุด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษาพื้นฐาน
สร้างโดย : md
การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวืชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
สร้างโดย : md
กิจกรรม Big Cleaning Day ชายหาดสะอาดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการอ่าวนางเมืองสวยน้ำใส วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานประติมากรรมปลาใบ
สร้างโดย : md
นางเสาวลักษณ์ ผกามาศ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องเอกสารประกอบการสอนฯ
สร้างโดย : rs
กิจหรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วันที่ 3/10/2560
สร้างโดย : md
กิจหรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วันที่ 4/10/2560
สร้างโดย : md
กิจหรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วันที่ 5/10/2560
สร้างโดย : md
กิจหรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วันที่ 6/10/2560
สร้างโดย : md
ภาพ อศจ.กระบี่ จัดงานเกษียณอายุบุคลากร ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
สร้างโดย : kt
ภาพช่างยนต์จัดงานเกษียณครูประชน
สร้างโดย : auto


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.079919 sec.